Thông báo nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT (đối với sinh viên khoá 2017)

Căn cứ quy định về quản lý hồ sơ sinh viên, Khoa thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 2017 (chưa nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT) thực hiện việc hoàn thành bổ sung bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, cụ thể theo hướng dẫn sau:

  • Sinh viên sao y (có công chứng) bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông và ghi mã số sinh viên, số điện thoại liên lạc lên góc trên bên phải.
  • Hạn chót đến trước ngày 15/10/2018

Nhà trường đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo, quá thời gian trên các sinh viên chưa nộp coi như chưa hoàn thành hồ sơ sinh viên theo quy định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.